Μόνωση / Θερμοπρόσοψη

Η ενεργειακή αναβάθμιση κάθε κτιρίου ξεκινά από την μόνωση και την θερμοπρόσοψη. Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας σε συνδυασμό με τα κορυφαία προϊόντα του χώρου εξασφαλίζουν αποτέλεσμα σωστό και μεγάλης διάρκειας.
Η μόνωση συμβάλει στην αποφυγή διαπέρασης νερού (υγρομόνωση ), στην αποφυγή μετάδοσης του ήχου (ηχομόνωση ) και στην εξασφάλιση συγκράτησης κατάλληλης θερμότητας ( θερμομόνωση).

 

Φωτογραφίες


01 hxomonosh
02 hxomonosh
03 hxomonosh
04 hxomonosh
05 hxomonosh
06 hxomonosh
07 hxomonosh
08 hxomonosh
09 hxomonosh
1001-thermomonosi
02-thermomonosi
03-thermomonosi
04-thermomonosi
05-thermomonosi
06-thermomonosi
07-thermomonosi
08-thermomonosi
09-thermomonosi
10-thermomonosi
11-thermomonosi


01 ugromonosi
02 ugromonosi
03 ugromonosi
04 ugromonosi
05 ugromonosi
06 ugromonosi
07 ugromonosi
08 ugromonosi
09ugromonosi
10
11
12
13
14
15
16
17
18