Συρόμενα

Europa prima 800

Η σειρά prima 800 είναι ένα νέο συρόμενο σύστημα με ίσιες γραμμές σχεδίασης. Σχεδιάστηκε να δίνει λύσεις σε αντικαταστάσεις κουφωμάτων αλλά και σε νέες κατασκευές.
Η κύλιση των φύλλων γίνεται πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό για αθόρυβη και ομαλή λειτουργία. Η στεγάνωση γίνεται περιμετρικά με βουρτσάκια και φέρει διπλούς υαλοπίνακες.

 

Europa 2000

Η σειρά Europa 2000 είναι η ιδανική λύση για κάθε τύπο συρόμενου κουφώματος μικρών και μεγάλων διαστάσεων. Η κύλιση γίνεται πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό για αθόρυβη και ομαλή λειτουργία. Η στεγάνωση γίνεται περιμετρικά με βουρτσάκια και φέρει διπλούς υαλοπίνακες.

 

Europa 6000

Η σειρά Europa 6000 Hybrid είναι ένα συρόμενο Υβριδικό σύστημα, το οποίο αποτελεί αξιόπιστη λύση στην κατασκευή κουφωμάτων με υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης UF = 3.8 W / (m2 k) σύμφωνα με το IFt Rosenheim. Φέρει διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες. Η στεγάνωση γίνεται περιμετρικά με βουρτσάκια και φέρει ανοξείδωτο οδηγό για αθόρυβη και ομαλή λειτουργία των φύλλων.

 

01syromena
02syromena
03syromena
04syromena
05syromena
06syromena
07syromena
08syromena
09syromena
10suromena
11suromena
12suromena
13suromena
14suromena
15suromena
16suromena
17suromena
18suromena