Η Φιλοσοφία μας

Η εκπόνηση κάθε έργου στηρίζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας και πραγματοποιείται με 3 απλά βήματα:

- Επικοινωνία /Σχεδιασμός

Στο στάδιο αυτό γίνεται επικοινωνία με τον πελάτη , η επιμέτρηση του έργου, η καταγραφή των αναγκών του και κατόπιν τούτου πραγματοποιείται η αρχική ιδέα και ο σχεδιασμός της.

-Φωτορεαλισμός/ Προϋπολογισμός

Στο στάδιο αυτό παρουσιάζεται η μελέτη με την φωτορεαλιστική απεικόνιση του έργου πλαισιωμένη με έναν ακριβή προϋπολογισμό,

-Υλοποίηση /Κατασκευή

Στο σημείο αυτό ξεκινά η υλοποίηση και κατασκευή του έργου με υπευθυνότητα και σωστό προγραμματισμό από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας και σύμφωνα πάντα με την αρχική συμφωνηθείσα μελέτη.